Rith ar son na Gaeilge 2016

Bhí rang a 3 agus rang a 4 ag rith ar son na gaeilge ar an Luan.  Is féile náisiúnta nua d’Éirinn é Rith 2016 a bheidh ar siúl ón 4-14 Márta 2016 mar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Tá cúrsa 700km leagtha amach chun ollrith sealaíochta a dhéanamh, ag rith ó mhaidin go hoíche, ó Teach Baile an Chaisleáin i gCo. Chill Dara go Baile Átha Cliath thar 11 lá leis na míllte duine ag glacadh páirte.  Rith na páistí ciliméadar amháin i dtreo Creach mhaoil agus bhí an baitín a iompar acu.  Bhí an ghrian ag taitneamh agus bhain gach duin an-sult agus spraoi as!! Míle buíochas le gach duine a chabhraigh linn ar an lá.   Seo cúpla griangraif ón lá:

20160307_120456 20160307_121133 20160307_121258